Låneplass i VB for sommersesongen 2022 – søknadsfristen var 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2022 er 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Søknadsskjemaet er nå fjernet.
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2022. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din sommeren 2022.

Prosjektet går videre

Brygga begynner å ta form. Den gamle pælebrygga (Militærbrygga) er byttet ut med en ny 15 meter lang flytebrygge.
Arbeidet fortsetter nå i januar. Trykk på bildene for å se større versjoner.

Ny flytebrygge
Ny pælebrygge
Fra syd

Arbeidet på Militærbrygga starter opp 8. november

VB skal som kjent utbedre landfestet for G-brygga frem mot jul, og det vil ikke bli mulig å komme seg ut på Seilbrygga, E-, F- og G-bryggene i perioden tirsdag 9. november kl 8 til fredag 12. november kl 16. De av dere som skal bruke båt til hummerfiske eller lignende må ta kontakt med havnesjefen, så finner vi midlertidig plasser til dere lenger inn i havna. Ved behov så har vi arbeidsbåten til VB tilgjengelig for å komme seg ut på bryggene. Gi i så fall tidlig beskjed.
Strømmen på Seilbrygga, E,  F, G og H blir koblet fra 9. november om morgenen og kobles på igjen fredag 12. november.