Nye fartsgrenser på sjøen i 2022


Vær klar over at det er nye fartsbestemmelser på sjøen fra og med 2022.
Se oppslag på Kystverkets hjemmesider for flere detaljer.
Det er komplisert å sette seg inn i alle statlige og kommunale forskrifter overalt der vi ferdes, så det tryggeste er å sjekke sjøkartet på kystinfo.no eller via gratisappen Båtfart. Husk at det alltid er båtførers ansvar å følge fartsgrensen