Skrogvask hos Vollen Marinesenter

Miljødirektoratet har i år bevilget ekstra midler til Vollen Marinesenter for tiltak som fremmer et miljøvennlig båthold. Dette innebærer blant annet at alle får gratis vask av skroget i båtvaskemaskinen deres i hele sommer. Forutsetningen for å bruke båtvaskemaskinen er at man ikke har påført nytt bunnstoff i år og i stedet benytter båtvaskemaskinen ved behov/jevne mellomrom i løpet av sesongen. Vi har nå lansert en hjemmeside hvor båteiere enkelt kan bestille time: www.batvask.no. Her kan båteiere også se om deres båt kan vaskes/ikke vaskes. Dette bør være av interesse for VB sine medlemmer, og dette er en mulighet for våre medlemmer til å teste metoden og gi tilbakemeldinger.