Opplag vinteren 2020/2021

VB disponerer tre områder for vinteropplag: Spuntveggen/Trafotomta, området ved Ruffen og på sjøen i indre havn. Vi minner om at ytre havn må være tømt innen søndag 18. oktober.

Det er begrenset med plasser for opplag ved Ruffen. Vi prioriterer derfor å plassere de båtene som av ulike grunner ikke kan løftes av Eriksen kran der.

Søknadsfrist for opplag ved Ruffen og opplag på sjøen var 15. september.

For å søke om opplagsplass fyller du ut et av skjemaene som er tilgjengelig fra toppmenyen «Opplag», eller via disse direktelinkene:

  • Opplag ved Ruffen (søknadsfrist gikk ut 15. september)
  • Opplag ved Spuntveggen / Trafotomta (bestilles via medlemsregisteret)
  • Opplag på sjøen i indre havn (søknadsfrist gikk ut 15. september)