Opplag vinteren 2021/2022

FELLESOPPTAKENE ER FULLBOOKET! 
Alle tidspunkt for deltakelse på fellesopptak er bestilt, og det er ikke plass til flere nå. Dersom du vil ha din båt løftet må du snakke med Eriksenkran direkte, eller håpe på at det kommer en avbestilling slik at det blir en ledig plass.

VB disponerer tre områder for vinteropplag: Spuntveggen/Trafotomta, området ved Ruffen og på sjøen i indre havn. Vi minner om at ytre havn må være tømt innen søndag 17. oktober.

Det er begrenset med plasser for opplag ved Ruffen. Vi prioriterer derfor å plassere de båtene som av ulike grunner ikke kan løftes av Eriksen kran der.

Søknadsfrist for opplag ved Ruffen og opplag på sjøen var 15. september.

For å søke om opplagsplass fyller du ut et av skjemaene som er tilgjengelig fra toppmenyen «Opplag», eller via disse direktelinkene:

  • Opplag ved Ruffen (søknadsfrist var 15. september)
  • Opplag ved Spuntveggen / Trafotomta (bestilles via medlemsregisteret)
  • Opplag på sjøen i indre havn (søknadsfrist var 15. september)