Personvernerklæring Vindfangerbukta Båtforening

Vindfangerbukta Båtforening tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Vindfangerbukta Båtforening samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.
Du finner personvernerklæringen bak denne linken.