Opplag vinteren 2020/2021

VB disponerer tre områder for vinteropplag: Spuntveggen/Trafotomta, området ved Ruffen og på sjøen i indre havn. Vi minner om at ytre havn må være tømt innen søndag 18. oktober.

Det er begrenset med plasser for opplag ved Ruffen. Vi prioriterer derfor å plassere de båtene som av ulike grunner ikke kan løftes av Eriksen kran der.

Søknadsfrist for opplag ved Ruffen og opplag på sjøen var 15. september.

For å søke om opplagsplass fyller du ut et av skjemaene som er tilgjengelig fra toppmenyen «Opplag», eller via disse direktelinkene:

  • Opplag ved Ruffen (søknadsfrist gikk ut 15. september)
  • Opplag ved Spuntveggen / Trafotomta (bestilles via medlemsregisteret)
  • Opplag på sjøen i indre havn (søknadsfrist gikk ut 15. september)

Personvernerklæring Vindfangerbukta Båtforening

Vindfangerbukta Båtforening tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Vindfangerbukta Båtforening samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Du finner personvernerklæringen bak denne linken.