Ofte stilte spørsmål

Her er svar på noen av spørsmålene som vi oftest mottar i VB. Sjekk om du finner svar her før du eventuelt kontakter foreningen.

 • Hvordan oppdateres vedtektene og reglementet?
  Vedtektene kan endres av årsmøtet. Reglementet vedlikeholdes av styret i VB, og alle endringer kunngjøres på hjemmesidene
 • Hvordan søker jeg båtplass i VB?
  Alle båtplassene til VB er tildelt medlemmene. Når en båtplass blir ledig kan alle medlemmer søke om å overta denne, og dette skjer via hjemmesidene. Det finnes ingen generell søkerliste i VB, og medlemmene må søke hver gang det kunngjøres en ledig båtplass.
 • Hvilke kriterier vektlegges ved tildeling av låneplasser?
  For det første må den aktuelle båten passe til låneplassen, og båteier må kunne bruke den aktuelle plassen. Dersom det er flere søkere enn det er plasser for tildeling, og det er flere søkere som har båt som passer på den aktuelle plassen så vil søkerens tidligere innsats for VB vektlegges. Innsats i denne sammenhengen kan være bidrag i sosiale sammenhenger, dugnader eller andre områder som VB anser å være viktige.
 • Hvor kan jeg parkere?
  Det er fem parkeringsplasser der VB-medlemmer kan parkere: Trafotomta, Janki-plassen, Spuntveggen, Ruffen og ved ytre havn. Ved ytre havn er det kun lov med korttidsparkering.
  I vinterhalvåret er Trafotomta er stengt med bom for å beskytte båtene som ligger i opplag. 
 • Fellesopptak
  VB arrangerer fellesopptak hver høst. Påmelding skjer via hjemmesidene.
 • Fellesuttak
  VB arrangerer fellesuttak hver vår. påmelding skjer via hjemmesidene.