Vindfangerbukta Båtforening forbereder vintersesongen

Vindfangerbukta Båtforening (VB) vedtok på årsmøtet i mars 2022 å innføre vinterleie for våre båtplasser i indre havn. Ytre havn er stengt i vintersesongen, og båtplassene der er ikke tilgjengelige i denne perioden.
Motivasjonen for dette er å fjerne ulikheten i kostnad for å ligge på sjø sammenlignet med å ligge på land i vintersesongen.

Her er link til referatene fra årsmøtene i 2021 og 2022, og prisene for vinterleie på sjøen og vinterleie på land er beskrevet i referatene og i prislista på hjemmesidene.

Dette betyr:

  • Alle som benytter båtplass i indre- og ytre havn må betale sommerleie for å kunne benytte plassen i sommersesongen (ingen endring)
  • Alle som benytter båtplass i indre havn må betale vinterleie for å kunne benytte plassen i vintersesongen (dette er nytt i år)
  • Alle som benytter opplagsplass på land må betale vinterleie for å benytte opplagsplassen i vintersesongen (dette gjelder alle opplagsplasser som administreres av VB, og er likt som for tidligere år).
  • Alle som benytter vinteropplag utenfor områdene som VB administrerer betaler heretter kun for sommerleie (ingen endring)

Dersom du skal benytte båtplassen din i vinter vil det bli fakturert vinterleie

Dersom du skal ta båten opp på land disponerer VB plassen til utleie for de som må flytte fra ytre havn og eventuelt andre interesserte. Plasseier vil i så fall ikke bli fakturert for vinterleie

Sommerleie gjelder fra 15. april til 15. oktober

Vinterleie gjelder fra 15. oktober til 15. april

Medlemmer med sommerplass i ytre havn vil bli prioritert ved tildeling av vinterplass i indre havn

Strøm blir fakturert etter forbruk

Frist for å svare på skjemaet var 18. september, og de som vil ligge på sjøen må heretter kontakte havnesjefen for å undersøke om det finnes muligheter for dette.