Fellesuttak våren 2021

eriksenkranVi tilbyr også i år medlemmene å delta på fellesuttak. Dette er beregnet på de som har båtene liggende ved Trafoplassen eller Spuntveggen (ikke ved Ruffen).
Deltakelse på fellesuttak bestilles direkte fra medlemssystemet. 
For å bestille deltakelse på et av fellesuttakene velger du en av de tre linkene under. Vær nøye med å bestille på riktig dato. 
Fellesuttakene 2020 gjennomføres på disse tre dagene:

Vi benytter Finn Eriksen Kran & Transport i år også. Deltakerne betaler direkte til sjåføren for uttaket.

Utlånsplasser sommeren 2021

Det er stor etterspørsel etter låneplasser i år. Vi håper derfor at alle som av forskjellige grunner ikke skal benytte plassen sin gir beskjed om dette til Havnesjefen på mail så snart som mulig. Disse leies da videre ut til våre medlemmer som ikke har fast plass, og utleier får tilbake leiebeløpet for sesongen. Husk å sende med kontonummer for tilbakebetaling av leie. Det er ikke tillatt å leie ut egen plass annet enn gjennom VB.

Her er utdrag av reglement for båthavna:
§4 Registrering og plassbytte:
Alle båter som er tildelt båtplass i havnen skal være registrert på båtplassleiers navn. Når en båt som ligger på fast plass eies av flere (sameie), skal den av eierne som er tildelt plassen også være den som båten er registrert og forsikret på. Eierforholdet skal kunne dokumenteres. Båtplassleier kan ikke fremleie eller legge annen båt på båtplassen enn den som medlemmet har lagt inn i medlemsregisteret.
Plassbytte kan ikke finne sted uten havnesjefens tillatelse. Midlertidig ledige plasser disponeres av VB til låneplasser eller gjesteplasser.

Måling av strømforbruk i Vindfangerbukta

Årsmøtet ga i fjor styret i oppdrag å finne en bedre løsning enn dagens for fakturering av strømforbruk på båtplassene.
Det har i vinter blitt målt strømforbruk på plassene på H-brygga. Disse blir avlest nå i mars, og neste gang i oktober.
I ytre havn vil det fra i år bli registrert strømforbruk i sommersesongen, og disse blir avlest i oktober.
Dette gjøres for å få til en mer rettferdig fordeling av strømkostnadene slik at man betaler for det man har brukt.
På strømsøylen nærmest plassen din vil det stå merke med båtplassnummeret ditt ved det uttaket du skal bruke. Det er viktig at rett uttak benyttes for å få en riktig avlesning.
Ved eventuelle uklarheter så ta kontakt med Havnesjefen.

Låneplass i VB for sommersesongen 2021 – søknadsfristen var 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2021 var 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Søknadsskjemaet er nå stengt for tilgang.
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2021. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.