Låneplass i VB for sommersesongen 2019 – søknadsfrist gikk ut 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2019 er 1. mars.

Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.

Du finner søknadsskjemaet her (søknadsfristen gikk ut 1. mars)

Vi oppfordrer samtidig alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2019. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.

Saker til årsmøtet 2019

I vedtektene til Vindfangerbukta Båtforening står det:

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret. 

Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.

Personvernerklæring Vindfangerbukta Båtforening

Vindfangerbukta Båtforening tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Vindfangerbukta Båtforening samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Du finner personvernerklæringen bak denne linken.