Vellykket gjennomføring av årsmøtet 1. mars

Årsmøtet ble gjennomført med 41 deltakere der 38 var stemmeberettiget. I tillegg var det tre som møtte med fullmakt.
Referatet legges ut så snart det er signert, men det kan nevnes at vår «formann» nå har blitt «leder», at innskuddene skal indeksreguleres og at det vil tillates fortøyning med hekken inn til brygga i ytre havn. Det siste er en prøveordning sommeren 2019.

Ordstyrer, leder, kasserer og sekretær
Interesserte møtedeltakere

Innkalling til Årsmøte 2019

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte i rådhuset i Frogn kommune fredag 1. mars kl 19. Adressen er Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning

Vi håper på stort oppmøte og forsøker oss i år med å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget.

Etter årsmøtet flytter vi oss som tidligere år til Ruffen for sosialt samvær i Ruffen og enkel servering.

OBU vimpel tilgjengelig hos havnesjef

VB er medlem i Oslofjorden Båteierunion, og dette gir medlemmene mulighet til å kjøpe OBU-vimpel. Vimpelen gir mulighet til å benytte ledige båtplasser i medlemshavnene.

OBU-vimpel kan kjøpes for kr. 100 fra havnesjefen (endret fra kr 200).

Låneplass i VB for sommersesongen 2019 – søknadsfrist gikk ut 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2019 er 1. mars.

Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.

Du finner søknadsskjemaet her (søknadsfristen gikk ut 1. mars)

Vi oppfordrer samtidig alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2019. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.

Saker til årsmøtet 2019

I vedtektene til Vindfangerbukta Båtforening står det:

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret. 

Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.

Personvernerklæring Vindfangerbukta Båtforening

Vindfangerbukta Båtforening tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Vindfangerbukta Båtforening samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Du finner personvernerklæringen bak denne linken.