Har du båt på henger i Vindfangerbukta?

Vi har hatt et nytt forsøk på tyveri av en båt på henger i Vindfangerbukta, og ber derfor alle om å sjekke status på sin båt/henger, og vi ber dere også om å sikre utstyret deres så godt som mulig.
Vi vet at det er en stor varebil som kommer i ly av mørket, og henter en og en båt. Gjør det så vanskelig som mulig å flytte akkurat din henger!

Nytt forsøk på tyveri fra havna

På morgenen fredag 13. januar ble det gjort et nytt forsøk på tyveri av en båt på henger fra Vindfangerbukta. Denne gangen ble tyveriet mislykket, men vi vil likevel oppfordre alle som har båt på henger i havna om å sikre dette så godt som mulig.

Dugnad lørdag 24. september

Vi er avhengige av medlemmenes innsats for å kunne holde havna vår og områdene rundt i god stand. Derfor må vi ha et par dugnader i året der alle medlemmer er velkomne til å bidra.
Neste dugnad er lørdag 24. september, og vi har følgende oppgaver på lista:

  • Montere stoppekraner på vannet i ytre havn
  • Klipping av gress
  • Beskjæring av trær og busker. Dette må gjøres i hele området og vi har fått lånt en stor fliskutter. Det er fint om noen kan ta med egen motorsag, bensindrevet kantklipper eller annet utstyr som kan være til nytte.
  • Rense og rydde opp rundt gamle fortøyningsringer og pullerter som finnes i havna. Eventuelt behandle disse.
  • Ruffen vil ha godt av en rundvask inne. Om noen føler seg kompetent til dette så er det bare å dukke opp.

    Vi satser på fint vær og starter opp kl 09:00.

Det serveres mat og drikke på Ruffen kl 12:30