Rehabilitering av Militærbrygga / G-brygga

Frem mot nyttår vil vi rehabilitere den gamle trebrygga innerst på G-brygga. Dette er helt nødvendig da brygga er i dårlig forfatning. Vi ønsker å utbedre den nå, mens vi ennå kan planlegge gjennomføringen.
Dette har vært planlagt og er budsjettert gjennomført i 2021.
Den nordre delen av Militærbrygga vil bli revet og erstattet med ny flytebrygge i forlengelsen av G brygga sørover. Resten av trebrygga vil i all hovedsak bli bygget opp på nytt etter dagens standard.
I forbindelse med prosjektet vil det tidvis være noe vanskeligere og komme til båtene og det vil også være en liten periode uten strøm.
Vi vil prøve å kommunisere tider for dette så godt som mulig til de berørte båteierne.
Oppstart av prosjektet er satt til 8. november og skal etter planen være ferdig før jul. Arbeidet blir utført av Drøbak Marineservice og deres underentreprenører.
Vi håper på forståelse for at det kan bli noen utfordringer i byggeperioden, men ser frem til å kunne bruke den nyreparerte brygga

Vel gjennomført dugnad lørdag 4. september

Det var nok en gang stort fremmøte på dugnaden. Vi var i alt 40 personer pluss noen små hjelpere.
Været var som bestilt for dugnaden, og alle arbeidsoppgavene som var planlagt og mer til ble utført.
Det ble gjort klipping, kanting, luking, diverse service på bryggene, maling av Ruffen , diverse rørleggerjobb, rydding og vasking i skuffer og skap på Ruffen, plukking av søppel og mye annet.
Vi ønsker å takke alle fremmøtte for en fantastisk innsats og positivitet.
Håper vi alle kan ses igjen til vårens dugnad.
Nok en gang – TAKK FOR HJELPEN!

Referat fra årsmøtet 2021

Fredag 3. september fikk vi endelig avholdt årsmøtet for 2021. Det kom 30 personer der 28 hadde stemmerett og det var to fullmakter.
Her er link til referatet.
Det er verdt å nevne tre av vedtakene:
– VB kommer til å undersøke muligheten for å bygge en molo på sørsiden av ytre havn
– Avtalen med Forsvarsbygg om leie og bruk av søndre del av Bergholmen kommer ikke til å bli fornyet
– En ny modell for prising av båtplasser ble vedtatt. Fra 2022 vil VB fakturere sommerleie og vinterleie separat. Prisen for å ligge på sjøen om vinteren vil bli den samme som prisen for å ligge på land.Dugnad i bukta lørdag 4. september

Samfunnet begynner å normalisere seg igjen, og VB arrangerer dugnad i bukta lørdag 4. september. Oppgavene denne gangen blir
– Diverse maling
– Snekring
– Kanting
– Klipping
– Rydding
Oppstart blir kl 9, og det serveres mat og drikke på Ruffen kl 13.