Saker til årsmøtet 2019

I vedtektene til Vindfangerbukta Båtforening står det:

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret. 

Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.

Er du interessert i en 2,0m eller 2,5m båtplass?

VB har noen båtplasser med bredde 2,0m og 2,5m som vi ønsker å selge. Disse plassene vil bli solgt etter prinsippet «førstemann til mølla».

Her er utdrag fra prislista:

  • Innskudd leierett 2,0m: kr 64 000
  • Innskudd leierett 2,5m: kr 79 000
  • Sommerplass 2,0m: kr 2 400
  • Sommerplass 2,5m: kr 2 900

Kontakt styret@vindfangerbukta.com dersom du er interessert i en slik båtplass.

Personvernerklæring Vindfangerbukta Båtforening

Vindfangerbukta Båtforening tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Vindfangerbukta Båtforening samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Du finner personvernerklæringen bak denne linken.