Til alle med båtplasser på D, G og H-bryggene

Vindfangerbukta Båtforening tilbyr medlemmer mulighet for å ha båt liggende på sjøen i indre havn om vinteren.
Til dette benytter vi de tomme båtplassene der medlemmene har tatt båten på land for vinteren. For å kunne hjelpe så mange som mulig ønsker vi derfor å samle inn informasjon om hvem som planlegger å benytte sine plasser i vinter. VB ønsker svar på denne forespørselen så snart som mulig.
Bruk denne linken for å legge inn svar. Det er også sendt melding via E-post til alle med båtplass på disse bryggene.

Vellykket dugnad lørdag 5. september

Det var hele 35 medlemmer som stilte opp på dugnaden. Av oppgavene som ble utført kan nevnes:
* Dekket på gangbrua fra Spuntveggen til Boblebua ble revet
* Boblebua ble malt
* Deler av låven på Trafotomta ble malt
* Brygger ble skrapet
* Ankiplassen ble ryddet
* Undervegetasjon i området ble fjernet

Tusen takk til alle som møtte opp!

Opplag vinteren 2020/2021

VB disponerer tre områder for vinteropplag: Spuntveggen/Trafotomta, området ved Ruffen og på sjøen i indre havn. Vi minner om at ytre havn må være tømt innen søndag 18. oktober.

Det er begrenset med plasser for opplag ved Ruffen. Vi prioriterer derfor å plassere de båtene som av ulike grunner ikke kan løftes av Eriksen kran der.

Søknadsfrist for opplag ved Ruffen og opplag på sjøen var 15. september.

For å søke om opplagsplass fyller du ut et av skjemaene som er tilgjengelig fra toppmenyen «Opplag», eller via disse direktelinkene:

  • Opplag ved Ruffen (søknadsfrist gikk ut 15. september)
  • Opplag ved Spuntveggen / Trafotomta (bestilles via medlemsregisteret)
  • Opplag på sjøen i indre havn (søknadsfrist gikk ut 15. september)

Mink i ytre havn!

Det er observert mink i ytre havn i sommer. Det vil være ubehagelig om et slikt dyr kommer inn i en båt, så følg med!
Båtforeningen undersøker nå muligheten for å få hjelp til å fange dyrene.