Låneplass i VB for sommersesongen 2021 – søknadsfrist 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2021 er 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Du finner søknadsskjemaet her.
Vi oppfordrer samtidig alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2021. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.

Saker til årsmøtet 2021

I vedtektene til Vindfangerbukta Båtforening står det:
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret. 
Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.

Til alle med båtplasser på D, G og H-bryggene

Vindfangerbukta Båtforening tilbyr medlemmer mulighet for å ha båt liggende på sjøen i indre havn om vinteren.
Til dette benytter vi de tomme båtplassene der medlemmene har tatt båten på land for vinteren. For å kunne hjelpe så mange som mulig ønsker vi derfor å samle inn informasjon om hvem som planlegger å benytte sine plasser i vinter. VB ønsker svar på denne forespørselen så snart som mulig.
Bruk denne linken for å legge inn svar. Det er også sendt melding via E-post til alle med båtplass på disse bryggene.

Vellykket dugnad lørdag 5. september

Det var hele 35 medlemmer som stilte opp på dugnaden. Av oppgavene som ble utført kan nevnes:
* Dekket på gangbrua fra Spuntveggen til Boblebua ble revet
* Boblebua ble malt
* Deler av låven på Trafotomta ble malt
* Brygger ble skrapet
* Ankiplassen ble ryddet
* Undervegetasjon i området ble fjernet

Tusen takk til alle som møtte opp!