Innkalling til Årsmøte 2020

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte i rådhuset i Frogn kommune fredag 6. mars kl 19. Adressen er Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning.
Vi håper på stort oppmøte og fortsetter med å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget.
Etter årsmøtet flytter vi oss som tidligere år til Ruffen for sosialt samvær i enkel servering.

Link til DB og Oscarsborg Gjestehavn sine værstasjoner

Vi bor i et land med mye vær og det er interessant for båtfolket å følge med litt ekstra.
Vi i VB har derfor fått lov til å legge ut en link til Drøbak Båtforening og Oscarsborg Gjestehavn sine værstasjoner. Du finner link til DB sin værstasjon her, og Oscarsborg Gjestehavn her. Du finner linkene også ned til høyre i sidemenyen.
Takk til DB og Oscarsborg Gjestehavn for velvilligheten!

Låneplass i VB for sommersesongen 2020 – søknadsfrist 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2020 er 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Du finner søknadsskjemaet her.
Vi oppfordrer samtidig alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2020. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.

Saker til årsmøtet 2020

I vedtektene til Vindfangerbukta Båtforening står det:
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret. 
Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.

Uhell på opplagsplassen tirsdag 26. november

Frogn kommune holder for tiden på med et prosjekt i nærheten av vår opplagsplass ved Spuntveggen.
Et firma innleid av Frogn kommune hadde tirsdag 26. november et uhell der en lastebiltilhenger trillet fra Ankiplassen, over Sagabakken og traff en container tilhørende prosjektet som stod i nærheten av pumpehuset. Denne containeren ble skjøvet innover plassen og traff en av våre båter. Denne båten veltet og dominoeffekten gjorde at tre båter til ble skadet i større eller mindre grad. Båtene vil bli satt tilbake på plass tirsdag 3. desember. Eierne av de aktuelle båtene er informert. Politiet er også involvert ved at de etterforsker hvordan tilhengeren kunne komme i bevegelse «av seg selv».