«Måkejagere» montert i ytre havn

Det har vært et problem at strømsøylene i ytre havn har blitt «griset ned» av fugl. Vi har derfor montert «måkejagere» på alle strømsøylene i ytre havn. Ikke bruk disse til å henge fra dere tauverk, fendere eller lignende!

Innkalling til Årsmøte 2021

Oppdatering 24. mars 2021: Årsmøtet utsettes til fredag 3. september.

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte fredag 3. september kl 19 9. april kl 19.

Vi har valgt å benytte Smia Flerbrukshus for å gjennomføre årets møte. Bakgrunnen for dette er gjeldende regler for smittevern og muligheten for å holde fysisk avstand under gjennomføringen. Adressa er Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak.

I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning.

Vi planlegger å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget.

I år blir det ikke noe sosialt arrangement etter møtet.

(innlegg opprinnelig publisert 24. februar)

Årsmøtet 2021 er utsatt til fredag 3. september

Styret i VB har besluttet å flytte årsmøtet 2021 fra den planlagt datoen 5. mars til ny dato som blir fredag 3. september.

Bakgrunnen er den pågående koronaepidemien og den uoversiktlige smittesituasjonen. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

(opprinnelig publisert 25. januar)