Fellesuttak våren 2023

Gjelder båtene som ligger ved Trafoplassen eller Spuntveggen (ikke ved Ruffen).
Deltakelse på fellesuttak bestilles direkte fra medlemssystemet. 
For å bestille deltakelse på et av fellesuttakene velger du en av de tre linkene under. Vær nøye med å bestille på riktig dato, og legg til info om båten det gjelder. 
Fellesuttakene 2022 gjennomføres på disse tre dagene:

Vi benytter Finn Eriksen Kran & Transport i år også. Deltakerne betaler direkte til sjåføren for uttaket.

Innkalling til Årsmøte 2023

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte fredag 3. mars kl 19. Vi møtes som vanlig i møterom Fraunar på rådhuset i Frogn. Adressa er Rådhusveien 6.

I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning.

Vi planlegger å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget. Etter møtet planlegger vi å møtes i Ruffen der det blir enkel bevertning

Har du båt på henger i Vindfangerbukta?

Vi har hatt et nytt forsøk på tyveri av en båt på henger i Vindfangerbukta, og ber derfor alle om å sjekke status på sin båt/henger, og vi ber dere også om å sikre utstyret deres så godt som mulig.
Vi vet at det er en stor varebil som kommer i ly av mørket, og henter en og en båt. Gjør det så vanskelig som mulig å flytte akkurat din henger!

Skal du bruke din båtplass i sommer?

Vi i VB ønsker naturligvis at alle båtplasser skal brukes hver sesong. Det er derfor veldig fint om alle som planlegger å ikke ha båt på båtplassen sin sommeren 2023 varsler havnesjefen om dette så tidlig som mulig. Bruk e-post havnesjef@vindfangerbukta.com for å varsle. Båtplasser som ikke skal benyttes kan ikke fremleies av den enkelte. Alle slike plasser skal legges ut som låneplasser av VB.