Innkalling til Årsmøte 2021

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte fredag 9. april kl 19.

Vi har valgt å benytte Smia Flerbrukshus for å gjennomføre årets møte. Bakgrunnen for dette er gjeldende regler for smittevern og muligheten for å holde fysisk avstand under gjennomføringen. Adressa er Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak.

I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning.

Vi planlegger å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget.

I år blir det ikke noe sosialt arrangement etter møtet.

Årsmøtet 2021 er utsatt til 9. april

Styret i VB har besluttet å flytte årsmøtet 2021 fra den planlagt datoen 5. mars til ny dato som blir fredag 9. april.

Bakgrunnen er den pågående koronaepidemien og den uoversiktlige smittesituasjonen. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.

Låneplass i VB for sommersesongen 2021 – søknadsfrist 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2021 er 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Du finner søknadsskjemaet her.
Vi oppfordrer samtidig alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2021. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.

Saker til årsmøtet 2021

I vedtektene til Vindfangerbukta Båtforening står det:
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret. 
Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.