Har du båt på henger i Vindfangerbukta?

Vi har hatt et nytt forsøk på tyveri av en båt på henger i Vindfangerbukta, og ber derfor alle om å sjekke status på sin båt/henger, og vi ber dere også om å sikre utstyret deres så godt som mulig.
Vi vet at det er en stor varebil som kommer i ly av mørket, og henter en og en båt. Gjør det så vanskelig som mulig å flytte akkurat din henger!

Skal du bruke din båtplass i sommer?

Vi i VB ønsker naturligvis at alle båtplasser skal brukes hver sesong. Det er derfor veldig fint om alle som planlegger å ikke ha båt på båtplassen sin sommeren 2023 varsler havnesjefen om dette så tidlig som mulig. Bruk e-post havnesjef@vindfangerbukta.com for å varsle. Båtplasser som ikke skal benyttes kan ikke fremleies av den enkelte. Alle slike plasser skal legges ut som låneplasser av VB.

Nytt forsøk på tyveri fra havna

På morgenen fredag 13. januar ble det gjort et nytt forsøk på tyveri av en båt på henger fra Vindfangerbukta. Denne gangen ble tyveriet mislykket, men vi vil likevel oppfordre alle som har båt på henger i havna om å sikre dette så godt som mulig.

Låneplass i VB for sommersesongen 2023

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2023 er 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Du finner link til søknadsskjemaet bak denne linken.
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2022. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din sommeren 2022.