Ledige båtplasser i Vindfangerbukta Båtforening – 3m, 3,5m, 4,0m og 4,5m

Vi har nå ledige båtplasser som medlemmer av VB kan søke om å få overta. Plassene har 3,0m, 3,5m, 4,0m og 4,5m bredde. Søknadsfrist er 20. september.

Søknadsskjemaet finner du her.
Alle ledige plasser i VB fordeles etter ansiennitetsprinsippet.
Vi understreker at det også er mulig for de som allerede har båtplass å oppgradere til en bredere plass.

Fjern skjell og annen groe fra båtplassen din!

Vi har plassert ut skraper på bryggene våre. Disse skal brukes til fjerning av skjell og annet som gror på utriggere og brygger. I tillegg til at bryggene og utriggerne ser bedre IMG_20160823_171108ut så blir det mindre mat for måkene, og dermed mindre søl på båter og brygger. Akkurat nå er problemet størst i ytre havn.

Ta ansvar og skrap plassen din godt – kombiner gjerne med at du skal ta opp båten! Ta gjerne naboens plass også. Da blir naboen fornøyd!

Opplag vinteren 2019/2020

VB disponerer tre områder for vinteropplag: Spuntveggen/Trafotomta, området ved Ruffen og på sjøen i indre havn. Vi minner om at ytre havn må være tømt innen søndag 20. oktober.

Det er begrenset med plasser for opplag ved Ruffen. Vi prioriterer derfor å plassere de båtene som av ulike grunner ikke kan løftes av Eriksen kran der.

Søknadsfrist for opplag ved Ruffen og opplag på sjøen var 15. september

For å søke om opplagsplass fyller du ut et av skjemaene som er tilgjengelig fra toppmenyen «Opplag», eller via disse direktelinkene:

Til alle med båtplasser på D, G og H-bryggene

Vindfangerbukta Båtforening tilbyr medlemmer mulighet for å ha båt liggende på sjøen i indre havn om vinteren.
Til dette benytter vi de tomme båtplassene der medlemmene har tatt båten på land for vinteren. For å kunne hjelpe så mange som mulig ønsker vi derfor å samle inn informasjon om hvem som planlegger å benytte sine plasser i vinter. VB ønsker svar på denne forespørselen innen 15. september.
Bruk denne linken for å legge in svar. Det er også sendt melding via E-post til alle med båtplass på disse bryggene.

Er alt i orden med båten din?

Det er alltid lurt å følge med på om båten din har det bra selv om den ligger i havna. Vi har hørt om et tilfelle der en båt er forsøkt stjålet nylig. Resultatet ble heldigvis bare en ødelagt lås i dette tilfellet. Ta kontakt med havnesjefen dersom du mistenker at noen har forsøkt seg på båten din!