Årsmøte fredag 2. mars

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte i rådhuset i Frogn kommune fredag 2. mars kl 19. Adressen er Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning

Vi håper på stort oppmøte og forsøker oss i år med å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå forvirring om hvem som er stemmeberettiget.

Etter årsmøtet flytter vi oss som tidligere år til Ruffen for sosialt samvær i Ruffen og enkel servering.

Vindfangerbukta Båtforening søker Havnesjef

Stillingen inneholder ansvar for daglig oppsyn og vedlikehold av havna med våre 500 båtplasser, noe kontorarbeid og ikke minst oppfølging mot medlemmer. Havnesjefen rapporterer til styrets formann.
Søkere bør være praktisk anlagt, ha noe datakunnskaper og være fleksibel angående arbeidstid. Arbeidsmengden er avhengig av årstiden, og det er mest å gjøre i båtsesongen om sommeren.
Ved spørsmål ta kontakt med Rune på 90667540.
Søknadsfrist er 01.03.2018.
Innkommende søknader vil fortløpende bli vurdert
Søknad med attester og vitnemål sendes pr. e-post til styret@vindfangebukta.com.

Låneplass i VB for sommersesongen 2018

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2018 er 1. mars.

Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.

Du finner søknadsskjemaet her.

Vi oppfordrer samtidig alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2018. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.