Fjern skjell og annen groe fra båtplassen din!

Vi har plassert ut skraper på bryggene våre. Disse skal brukes til fjerning av skjell og annet som gror på utriggere og brygger. I tillegg til at bryggene og utriggerne ser bedre IMG_20160823_171108ut så blir det mindre mat for måkene, og dermed mindre søl på båter og brygger. Akkurat nå er problemet størst i ytre havn.

Ta ansvar og skrap plassen din godt – kombiner gjerne med at du skal ta opp båten! Ta gjerne naboens plass også. Da blir naboen fornøyd!

Til alle med båtplasser på D, G og H-bryggene

Vindfangerbukta Båtforening tilbyr medlemmer mulighet for å ha båt liggende på sjøen i indre havn om vinteren.
Til dette benytter vi de tomme båtplassene der medlemmene har tatt båten på land for vinteren. For å kunne hjelpe så mange som mulig ønsker vi derfor å samle inn informasjon om hvem som planlegger å benytte sine plasser i vinter. VB ønsker svar på denne forespørselen innen 15. september.
Bruk denne linken for å legge in svar. Det er også sendt melding via E-post til alle med båtplass på disse bryggene.

Er alt i orden med båten din?

Det er alltid lurt å følge med på om båten din har det bra selv om den ligger i havna. Vi har hørt om et tilfelle der en båt er forsøkt stjålet nylig. Resultatet ble heldigvis bare en ødelagt lås i dette tilfellet. Ta kontakt med havnesjefen dersom du mistenker at noen har forsøkt seg på båten din!

Langtidsparkering av båthengere

På bakgrunn av mange henvendelser har VB besluttet at det skal settes av plass til 10-12 båthengere på Trafotomta. Det vil bli lagt til rette for dette helt øverst i skogkanten til dette.
Plassene vil bli beregnet på hengere som blir satt fra seg etter uttak på våren, og hentet igjen for vinteropplag. De vil bli plassert slik at de ikke vil være tilgjengelige til enhver tid, og kan være parkert inne av biler. Vi har ikke plass nok til å etablere «åpne» plasser.
Leieperioden er fra 20.05- 01.10, eller etter avtale med Havnesjef. De som leier vil ikke automatisk få nøkkel til bommen.
Vi håper og tror at dette vil være et tilbud til de som ikke har plass til henger på eget egnet sted idag.
Plassene fordeles til medlemmer etter først til mølla prinsippet og må meldes inn via mail til havnesjef.
Mail må inneholde registreringsnummer (hvis registrert) på henger, navn og adresse på eier , mobilnummer og mailadresse.
Pris vil variere noe med størrelse, men vil ligge mellom kr 1.000 og kr 1.500.- pr plass.

Havnesjef