Fellesuttak våren 2019 – Utvidet med søndag 5. mai

eriksenkranOppdatering:
Vi arrangerer fellesuttak søndag 5. mai i tillegg til de 27. april og 4. mai.
*********

Vi tilbyr også i år medlemmene å delta på fellesuttak. Dette er beregnet på de som har båtene liggende ved Trafoplassen eller Spuntveggen (ikke Ruffen).

Deltakelse på fellesuttak bestilles direkte fra medlemssystemet. 

For å bestille deltakelse på et av fellesuttakene velger du en av de tre linkene under. Vær nøye med å bestille på riktig dato. 

Fellesuttakene 2019 gjennomføres på disse tre dagene:

Vi benytter Finn Eriksen Kran & Transport i år også. Deltakerne betaler direkte til sjåføren for uttaket.

Hvordan fortøye i havna

Flytebrygger tar skade av mangelfull eller feilaktig fortøyning. VB kan spare vedlikeholdsutgifter dersom jobben gjøres riktig. Flytebryggene beveger seg opp og ned med bølger og tidevann, noe som gjør det viktig å fortøye stramt. For mye slakk fører til sliteskader på båt og brygge. I kraftig vind og sjø kommer båter med slakk i fortøyningene i bevegelse. Dermed utsettes både utriggere, beslag og båt for store påkjenninger som er uheldig på sikt. Båten skal fortøyes slik at den ligger stabilt på båtplassen. Båten skal ikke kunne bevege seg så mye at den «gnager» mot bommer eller brygge.
Her er noen tips og råd om fortøyning av båt i flytebryggeanlegg fra Norske Bryggeprodusenters Forening (NBPF). Se flere detaljer bak denne linken til NBPF sine sider.

  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug og to fortøyninger akter. Tyngre, større båter og båter på mer utsatte plasser (ytre havn) må bruke spring for å hindre bevegelse i lengderetning (begge sider ved behov). Tau og gummidempere må ha
    tilstrekkelig dimensjon i forhold til båtens størrelse , tyngde og vindfang.
  • Fortøy båten slik at den med stramme fortøyninger ligger ca 40 cm fra brygga og sentrert i båsen.
  • Bruk tilstrekkelig antall fendere på hver side av båten.
  • Det anbefales ikke å benytte sjakler i enden av fortøyningstauet for innfesting i utriggerne. Sjakler og lignende skader overflatebehandlingen på stålet og fører til rustdannelser over tid. Bruk tauverk og pålestikk. Tre tauet to ganger igjennom øyet for å begrense slitasjen på det.
  • Sjekk alltid båtens fortøyninger før varslet uvær og etter at uværet er over.
  • Sjekk gjerne nabobåtene og gi beskjed hvis noe ikke er helt som det bør være.

Sommeren står endelig for tur og VB ønsker dere en fantastisk båtsesong i 2019. Vi håper at vi slipper unna det verste været, men ønsker å være forberedt dersom det skulle komme.

God båtsommer!
Hilsen Havnesjefen.

Vellykket gjennomføring av årsmøtet 1. mars

Årsmøtet ble gjennomført med 41 deltakere der 38 var stemmeberettiget. I tillegg var det tre som møtte med fullmakt.
Referatet legges ut så snart det er signert, men det kan nevnes at vår «formann» nå har blitt «leder», at innskuddene skal indeksreguleres og at det vil tillates fortøyning med hekken inn til brygga i ytre havn. Det siste er en prøveordning sommeren 2019.

Ordstyrer, leder, kasserer og sekretær
Interesserte møtedeltakere