Til alle med båtplasser på D, G og H-bryggene

Vindfangerbukta Båtforening tilbyr medlemmer mulighet for å ha båt liggende på sjøen i indre havn om vinteren.
Til dette benytter vi de tomme båtplassene der medlemmene har tatt båten på land for vinteren. For å kunne hjelpe så mange som mulig ønsker vi derfor å samle inn informasjon om hvem som planlegger å benytte sine plasser i vinter. VB ønsker svar på denne forespørselen så snart som mulig.
Bruk denne linken for å legge inn svar. Det er også sendt melding via E-post til alle med båtplass på disse bryggene.

Vellykket dugnad lørdag 5. september

Det var hele 35 medlemmer som stilte opp på dugnaden. Av oppgavene som ble utført kan nevnes:
* Dekket på gangbrua fra Spuntveggen til Boblebua ble revet
* Boblebua ble malt
* Deler av låven på Trafotomta ble malt
* Brygger ble skrapet
* Ankiplassen ble ryddet
* Undervegetasjon i området ble fjernet

Tusen takk til alle som møtte opp!