Dugnad lørdag 24. september

Vi er avhengige av medlemmenes innsats for å kunne holde havna vår og områdene rundt i god stand. Derfor må vi ha et par dugnader i året der alle medlemmer er velkomne til å bidra.
Neste dugnad er lørdag 24. september, og vi har følgende oppgaver på lista:

  • Montere stoppekraner på vannet i ytre havn
  • Klipping av gress
  • Beskjæring av trær og busker. Dette må gjøres i hele området og vi har fått lånt en stor fliskutter. Det er fint om noen kan ta med egen motorsag, bensindrevet kantklipper eller annet utstyr som kan være til nytte.
  • Rense og rydde opp rundt gamle fortøyningsringer og pullerter som finnes i havna. Eventuelt behandle disse.
  • Ruffen vil ha godt av en rundvask inne. Om noen føler seg kompetent til dette så er det bare å dukke opp.

    Vi satser på fint vær og starter opp kl 09:00.

Det serveres mat og drikke på Ruffen kl 12:30

Fellesopptak og opplag ved Ruffen høsten 2022

Påmelding til fellesopptakene og søknad om opplag ved Ruffen ligger under menyen «Opplag».
Opptak utenom fellesopptak avtales direkte med Eriksenkran 95720092 (Morten). Det er stor etterspørsel etter plasser så vær tidlig ute.
Plasser for opplag ved Ruffen tildeles etter søknad, og kun de som har behov for dette vil få plass. Her var søknadsfristen 18. september, og muligheten for å søke er nå fjernet.
De som har hengere på opplagsplassene må flytte disse senest 16. september. I motsatt fall er det stor mulighet at de blir innesperret av båter i opplag.