Er alt i orden med båten din?

Det er alltid lurt å følge med på om båten din har det bra selv om den ligger i havna. Vi har hørt om et tilfelle der en båt er forsøkt stjålet nylig. Resultatet ble heldigvis bare en ødelagt lås i dette tilfellet. Ta kontakt med havnesjefen dersom du mistenker at noen har forsøkt seg på båten din!

Langtidsparkering av båthengere

På bakgrunn av mange henvendelser har VB besluttet at det skal settes av plass til 10-12 båthengere på Trafotomta. Det vil bli lagt til rette for dette helt øverst i skogkanten til dette.
Plassene vil bli beregnet på hengere som blir satt fra seg etter uttak på våren, og hentet igjen for vinteropplag. De vil bli plassert slik at de ikke vil være tilgjengelige til enhver tid, og kan være parkert inne av biler. Vi har ikke plass nok til å etablere «åpne» plasser.
Leieperioden er fra 20.05- 01.10, eller etter avtale med Havnesjef. De som leier vil ikke automatisk få nøkkel til bommen.
Vi håper og tror at dette vil være et tilbud til de som ikke har plass til henger på eget egnet sted idag.
Plassene fordeles til medlemmer etter først til mølla prinsippet og må meldes inn via mail til havnesjef.
Mail må inneholde registreringsnummer (hvis registrert) på henger, navn og adresse på eier , mobilnummer og mailadresse.
Pris vil variere noe med størrelse, men vil ligge mellom kr 1.000 og kr 1.500.- pr plass.

Havnesjef

Dugnad gjennomført 25. mai

Vårdugnaden ble gjennomført lørdag 25. mai, og det møtte 16 arbeidsvillige medlemmer.

Alt som var planlagt ble utført:

  • Planting og rydding i blomsterbed
  • Kanting og klipping av plener og voller
  • Rydding og kapping av løvtrær
  • Forsterkninger montert på G-brygga
  • Levegg på bølgebryter i ytre havn
  • Rydding av Trafoplassen og Spuntveggen etter vinteropplag
  • Spise og drikke

Stor takk til alle som var på å gjøre dette til en effektiv og hyggelig dag. En utrolig positiv og arbeidsom gjeng.

Håper vi ses igjen ved neste anledning

Havnesjefen

Bryter til porten i ytre havn

Vi har nå montert bryter slik at porten til ytre havn kan åpnes fra sjøsiden uten bombrikke. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker at det alltid skal være mulig å komme seg på land!

Bryter for åpning av porten til ytre havn