Båter i opplag skal fjernes innen 15.mai

Vi minner om at alle båter som ligger i vinteropplag på VB sine områder skal fjernes innen 15. mai.

Alt opplagsutstyr skal fjernes inne samme dato.

Alle opplagsområder skal brukes til bilparkering fra denne datoen.