Båter i opplag skal fjernes innen 15.mai

Vi minner om at alle båter som ligger i vinteropplag på VB sine områder skal fjernes innen 15. mai.

Alt opplagsutstyr skal fjernes innen samme dato.

Alle opplagsområder skal brukes til bilparkering fra denne datoen, og det er Frogn kommune som overtar ansvaret for opplagsplassene fra samme dato.