Historie

Vindfangerbukta Båtforening stiftes

Fra den dag Vindfangerbukta Båtforening ble stiftet i 1953 er der ført nøyaktige styreprotokoller og årsmøtereferater. Disse gir samlet et godt blide av foreningens virksomhet og båthavnas utbygging.

Fra enkle forhold i de første årene med 20 medlemmer og dugnadsreiste brygger til dagens 1250 medlemmer og permanente og solide brygger med over 500 båtplasser, er spranget stort. Fra et minimalt budsjett basert på noen få kroner medlemskontingent, gaver og loddsalgsinntekter til dagens millionbudsjett er spranget enda større.

Gjennom de mer enn 50 årene som nå er gått ligger det et enormt frivillighetsarbeide. Uten den dugnadsånd som har hersket, ville det ikke ha vært mulig å bygge opp den havnen vi har i dag. Det beste ved det er den levende interesse som medlemmene i alle disse år har vist. Dette er et engasjement som lover godt for fremtiden.

Slik begynte det

Vindfangerbukta Båtforening ble stiftet søndag 26. april 1953 under åpen himmel i Vindfangerbukta av 20 båteiere som hadde fortøyningsplass ved en enkel pælebrygge i Bukta. Det var Ole Thoresen som hadde tatt initiativet. Han hadde en liten sjekte i Bukta, var titt og ofte ute for å fiske, og så behovet for å komme inn i fastere rutiner når det gjaldt båtplasser.

Thoresen refererte til at det året før hadde vært et innlegg i Akershus Amtstidende og i Follo Arbeiderblad om forholdene for båteiere som bodde nord i Drøbak, og at det hadde vært et møte mellom båteierne og ordfører Helge Askautrud, byingeniør Røyter og voldmester Søstrand fra Drøbak kommune, hvorpå det var blitt sendt en søknad til Oscarsborg festning om å få anlegge brygger i Bukta etter en skisse som voldmester Søstrand hadde utarbeidet.

Den nystiftede forening ble enige om å gå videre med disse planer etter at kommandanten på Oscarsborg, oberst Landmark, hadde gitt grønt lys under forutsetning at kloppene eller bryggene ikke var til hinder for den militære trafikk ved statens brygge, samt at stranda innerst i Bukta ikke måtte bli sperret.

Det ble fort enighet om å danne en forening, og at navnet skulle være Vindfangerbukta Båtforening. Til styre ble enstemmig valgt:
Formann    Ole Thoresen
Nestformann    Rolf Randin
Sekretær    Kristian O. Sørli
Kasserer    Paul Henrichsen
Styremedlem    Vidar Halvorsen
Varamann    Trond Larsen
Varamann    Johan Iversen