Utleie av Ruffen

Ruffen eies og driftes av VB. Huset skal være foreningens sosiale sentrum, og skal være det foretrukne sted for møter, arrangementer og kurs.
Huset inneholder også VB sitt kontor som benyttes av administrasjonen (Havnesjef og Styret).

Utleie:
Ruffen kan leies ut til medlemmer til sosiale arrangementer. Denne ordningens intensjon er at medlemmene skal kunne benytte fasilitetene når huset ellers ikke er i bruk. For å kunne leie huset må søker være medlem, og ha vært medlem kontinuerlig de to siste år.
Huset kan bare leies ut når foreningen eller undergruppene ikke benytter huset til møter eller arrangementer.
Ved utleie kan det være maksimalt 38 personer samtidig i bygget.
Huset kan leies ut inntil 12 ganger i året.
Ved utleie i helger vil det gis tilgang til huset fra fredag til søndag når foreningen ikke bruker huset til egne aktiviteter.
Søknad om å få leie sendes til Styret. Ved behandling av søknader vil det legges vekt på medlemmets totale bidrag til foreningen gjennom dugnader og verv.
Leietaker er erstatningspliktig ved skader på inventar.

Søknader behandles fortløpende, men maksimalt seks måneder frem i tid.

Fyll ut skjemaet under for å søke om å få leie Ruffen:

    Legg inn koden du ser captcha