Kontakt

Kontaktinformasjon

Formann Rune Svevad 90667540  
Havnesjef Erik   Werner Eriksen 90561061

Telefon Ruffen: 64 93 44 44

Postadresse: Postboks 149, 1441 Drøbak

Elektronisk post: styret@vindfangerbukta.com

Styret:

Tillitsvalgt Ansvarsområde Mobiltelefon Epost
Rune Svevad Formann 90667540 styret@vindfangerbukta.com
Erik Burud Viseformann, sekretær, medlemsregister 90894084 post@vindfangerbukta.com
Ragnhild Lie Kasserer 41541847 kasserer@vindfangerbukta.com
Tom Eigil Olavsrud Arrangementskomiteen, Buktabrev, Bergholmen 97997383 arrangement@vindfangerbukta.com
Geir Morten   Antonsen Medlemsinfo, hjemmeside, video, data 91512733 webmaster@vindfangerbukta.com
Terje Stenseth Kurs, HMS, brannvernleder, inventarlister 93450910 styret@vindfangerbukta.com
Fredrik Kjøniksen Data, nøkkelbrikker, låsesystem 90607406 fredrkjo@online.no
Ragnar Berget Bergholmen, dugnader, miljøtiltak 99459565 styret@vindfangerbukta.com
Espen Tonås Vaktsjef 90148617 vaktsjef@vindfangerbukta.com
       
Erik Eriksen Havnesjef, dugnader,   medlemseffekter, Ruffen 90561061 havnesjef@vindfangerbukta.com