Søknad om båtplass i VB


Ledige båtplasser kunngjøres fortløpende på forsiden med ca 10 dagers søknadsfrist.