Fellesopptak og opplag ved Ruffen høsten 2022

Påmelding til fellesopptakene og søknad om opplag ved Ruffen ligger under menyen «Opplag».
Opptak utenom fellesopptak avtales direkte med Eriksenkran 95720092 (Morten). Det er stor etterspørsel etter plasser så vær tidlig ute.
Plasser for opplag ved Ruffen tildeles etter søknad, og kun de som har behov for dette vil få plass. Her var søknadsfristen 18. september, og muligheten for å søke er nå fjernet.
De som har hengere på opplagsplassene må flytte disse senest 16. september. I motsatt fall er det stor mulighet at de blir innesperret av båter i opplag.