Prosjektet går videre

Brygga begynner å ta form. Den gamle pælebrygga (Militærbrygga) er byttet ut med en ny 15 meter lang flytebrygge.
Arbeidet fortsetter nå i januar. Trykk på bildene for å se større versjoner.

Ny flytebrygge
Ny pælebrygge
Fra syd

Arbeidet på Militærbrygga starter opp 8. november

VB skal som kjent utbedre landfestet for G-brygga frem mot jul, og det vil ikke bli mulig å komme seg ut på Seilbrygga, E-, F- og G-bryggene i perioden tirsdag 9. november kl 8 til fredag 12. november kl 16. De av dere som skal bruke båt til hummerfiske eller lignende må ta kontakt med havnesjefen, så finner vi midlertidig plasser til dere lenger inn i havna. Ved behov så har vi arbeidsbåten til VB tilgjengelig for å komme seg ut på bryggene. Gi i så fall tidlig beskjed.
Strømmen på Seilbrygga, E,  F, G og H blir koblet fra 9. november om morgenen og kobles på igjen fredag 12. november.

Rehabilitering av Militærbrygga / G-brygga

Frem mot nyttår vil vi rehabilitere den gamle trebrygga innerst på G-brygga. Dette er helt nødvendig da brygga er i dårlig forfatning. Vi ønsker å utbedre den nå, mens vi ennå kan planlegge gjennomføringen.
Dette har vært planlagt og er budsjettert gjennomført i 2021.
Den nordre delen av Militærbrygga vil bli revet og erstattet med ny flytebrygge i forlengelsen av G brygga sørover. Resten av trebrygga vil i all hovedsak bli bygget opp på nytt etter dagens standard.
I forbindelse med prosjektet vil det tidvis være noe vanskeligere og komme til båtene og det vil også være en liten periode uten strøm.
Vi vil prøve å kommunisere tider for dette så godt som mulig til de berørte båteierne.
Oppstart av prosjektet er satt til 8. november og skal etter planen være ferdig før jul. Arbeidet blir utført av Drøbak Marineservice og deres underentreprenører.
Vi håper på forståelse for at det kan bli noen utfordringer i byggeperioden, men ser frem til å kunne bruke den nyreparerte brygga