Innkalling til Årsmøte 2022

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte fredag 4. mars kl 19. Denne gangen møtes vi i møterom Fraunar på rådhuset i Frogn. Adressa er Rådhusveien 6.

I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning.

Vi planlegger å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget. Etter møtet planlegger vi å møtes i Ruffen der det blir enkel bevertning.

Låneplass i VB for sommersesongen 2022 – søknadsfristen var 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2022 er 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Søknadsskjemaet er nå fjernet.
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2022. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din sommeren 2022.

Prosjektet går videre

Brygga begynner å ta form. Den gamle pælebrygga (Militærbrygga) er byttet ut med en ny 15 meter lang flytebrygge.
Arbeidet fortsetter nå i januar. Trykk på bildene for å se større versjoner.

Ny flytebrygge
Ny pælebrygge
Fra syd