Mink i ytre havn!

Det er observert mink i ytre havn i sommer. Det vil være ubehagelig om et slikt dyr kommer inn i en båt, så følg med!
Båtforeningen undersøker nå muligheten for å få hjelp til å fange dyrene.

Gratis henting av båtvrak sommeren 2020

VB har blitt kontaktet av Oslofjordens Friluftsråd med budskap om at båtvrak hentes gratis med lekter i sommer.
Kambo Marina, med støtte og hjelp fra Handelens Miljøfond og Oslofjordens Friluftsråd, henter kasserte fritidsbåter gratis for gjenvinning og destruksjon.
Båtene skal hentes sjøveien med lekter. Vi skal rydde indre Oslofjord for båtvrak. Båtvrak er en forurensning som vi ønsker å få fjernet.

Les videre