Nye skraper på ytre havn

Det er mye skjell på bryggene i havna nå og måker og andre stortrives. Bjørn Dahl har laget  noen nye kraftigere skjellskraper som er plassert ut ved starten på hver brygge. Bruk disse og skrap plassen din så unngår vi kanskje en del fugleskitt og annet på bryggene.

Havnesjefen