Fellesuttak våren 2023

Gjelder båtene som ligger ved Trafoplassen eller Spuntveggen (ikke ved Ruffen).
Deltakelse på fellesuttak bestilles direkte fra medlemssystemet. 
For å bestille deltakelse på et av fellesuttakene velger du en av de tre linkene under. Vær nøye med å bestille på riktig dato, og legg til info om båten det gjelder. 
Fellesuttakene 2022 gjennomføres på disse tre dagene:

Vi benytter Finn Eriksen Kran & Transport i år også. Deltakerne betaler direkte til sjåføren for uttaket.