Ekstremvær og båter i havna

Det er fortsatt fare for store nedbørsmengder. Det er derfor viktig at du har sikret at det ikke kommer vann inn i båten. Pass på at dreneringene i selvlensende dekk ikke er tette av rusk og rask og pass på å lense åpne båter i tide. Bare i dag mandag har 2 båter sunket.

Havnesjefen