Til dere med hengere på parkeringsplassene i Vindfangeren

Opptak av båter starter 16/9 og før det må alle hengere på parkeringsplassene være fjernet. Hvis disse ikke fjernes er det stor sannsynlighet for at de blir innesperret av båter i opplag for vinteren