Hummerfiske og teiner.

Hummerfisket er i gang og i den forbindelse henstiller vi til alle som setter ut teiner om å bruke sunn fornuft i henhold til plasseringen.

Det er kommet inn klager på teiner som ligger rett bak båtplassene.

Havnesjefen