Påminnelse om fjerning av opplags- utstyr.

Siste frist for fjerning av opplagsutstyr er lørdag den1. juni.
Utstyr som står igjen kan bli kastet. Gjelder alle opplagsplasser

Havnesjefen.