Nytt forsøk på tyveri fra havna

På morgenen fredag 13. januar ble det gjort et nytt forsøk på tyveri av en båt på henger fra Vindfangerbukta. Denne gangen ble tyveriet mislykket, men vi vil likevel oppfordre alle som har båt på henger i havna om å sikre dette så godt som mulig.

Låneplass i VB for sommersesongen 2023 – frist var 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2023 gikk ut 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Du finner link til søknadsskjemaet bak denne linken (link fjernet siden søknadsfristen er passert).
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2023. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din sommeren 2023.