Tilbakekjøp av leieretter der det ikke er betalt innskudd til VB.

I årmøtet 2023 ble styret gitt anledning til å kjøpe tilbake gamle leieretter hvor innskuddet var betalt til Frogn kommune. Ett tilbakekjøp blir kompensert med 40% av dagens salgspris.

Bakgrunnen for dette vedtaket er at plasser som ikke er i bruk skal komme medlemmene til gode og gi de med gamle leieretter en rimelig kompensasjon når plassene blir overdratt til andre.

Denne ordningen vil vare til 31/12-2025

Se referatet fra årsmøtet.