Bryter til porten i ytre havn

Vi har nå montert bryter slik at porten til ytre havn kan åpnes fra sjøsiden uten bombrikke. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker at det alltid skal være mulig å komme seg på land!

Bryter for åpning av porten til ytre havn

Hvordan fortøye i havna

Flytebrygger tar skade av mangelfull eller feilaktig fortøyning. VB kan spare vedlikeholdsutgifter dersom jobben gjøres riktig. Flytebryggene beveger seg opp og ned med bølger og tidevann, noe som gjør det viktig å fortøye stramt. For mye slakk fører til sliteskader på båt og brygge. I kraftig vind og sjø kommer båter med slakk i fortøyningene i bevegelse. Dermed utsettes både utriggere, beslag og båt for store påkjenninger som er uheldig på sikt. Båten skal fortøyes slik at den ligger stabilt på båtplassen. Båten skal ikke kunne bevege seg så mye at den «gnager» mot bommer eller brygge.
Her er noen tips og råd om fortøyning av båt i flytebryggeanlegg fra Norske Bryggeprodusenters Forening (NBPF). Se flere detaljer bak denne linken til NBPF sine sider.

  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug og to fortøyninger akter. Tyngre, større båter og båter på mer utsatte plasser (ytre havn) må bruke spring for å hindre bevegelse i lengderetning (begge sider ved behov). Tau og gummidempere må ha
    tilstrekkelig dimensjon i forhold til båtens størrelse , tyngde og vindfang.
  • Fortøy båten slik at den med stramme fortøyninger ligger ca 40 cm fra brygga og sentrert i båsen.
  • Bruk tilstrekkelig antall fendere på hver side av båten.
  • Det anbefales ikke å benytte sjakler i enden av fortøyningstauet for innfesting i utriggerne. Sjakler og lignende skader overflatebehandlingen på stålet og fører til rustdannelser over tid. Bruk tauverk og pålestikk. Tre tauet to ganger igjennom øyet for å begrense slitasjen på det.
  • Sjekk alltid båtens fortøyninger før varslet uvær og etter at uværet er over.
  • Sjekk gjerne nabobåtene og gi beskjed hvis noe ikke er helt som det bør være.

Sommeren står endelig for tur og VB ønsker dere en fantastisk båtsesong i 2019. Vi håper at vi slipper unna det verste været, men ønsker å være forberedt dersom det skulle komme.

God båtsommer!
Hilsen Havnesjefen.

Vellykket gjennomføring av årsmøtet 1. mars

Årsmøtet ble gjennomført med 41 deltakere der 38 var stemmeberettiget. I tillegg var det tre som møtte med fullmakt.
Referatet legges ut så snart det er signert, men det kan nevnes at vår «formann» nå har blitt «leder», at innskuddene skal indeksreguleres og at det vil tillates fortøyning med hekken inn til brygga i ytre havn. Det siste er en prøveordning sommeren 2019.

Ordstyrer, leder, kasserer og sekretær
Interesserte møtedeltakere

Innkalling til Årsmøte 2019

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte i rådhuset i Frogn kommune fredag 1. mars kl 19. Adressen er Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning

Vi håper på stort oppmøte og forsøker oss i år med å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget.

Etter årsmøtet flytter vi oss som tidligere år til Ruffen for sosialt samvær i Ruffen og enkel servering.

OBU vimpel tilgjengelig hos havnesjef

VB er medlem i Oslofjorden Båteierunion, og dette gir medlemmene mulighet til å kjøpe OBU-vimpel. Vimpelen gir mulighet til å benytte ledige båtplasser i medlemshavnene.

OBU-vimpel kan kjøpes for kr. 100 fra havnesjefen (endret fra kr 200).