Mink i ytre havn!

Det er observert mink i ytre havn i sommer. Det vil være ubehagelig om et slikt dyr kommer inn i en båt, så følg med!
Båtforeningen undersøker nå muligheten for å få hjelp til å fange dyrene.