Mink i indre havn

Det er observert mink i en båt i indre havn. Havnesjefen setter ut feller men anbefaler båteiere om å sjekke båten sin innimellom.