Ledige båtplasser i Vindfangerbukta Båtforening

Vi har nå leieretter på ledige båtplasser for salg til medlemmer. Bredde på plassene er:
2,0 – 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 – 4,5 – 5,0 og 5,5 meter.

Søknadsskjemaet finner du her:

Søknadsfristen er den 29/11 – 2023 kl 24:00

Alle ledige plasser i VB fordeles etter ansiennitetsprinsippet.
Det også er mulig for de som allerede har båtplass å oppgradere til en bredere plass.

Tilbakekjøp av leieretter der det ikke er betalt innskudd til VB.

I årmøtet 2023 ble styret gitt anledning til å kjøpe tilbake gamle leieretter hvor innskuddet var betalt til Frogn kommune. Ett tilbakekjøp blir kompensert med 40% av dagens salgspris.

Bakgrunnen for dette vedtaket er at plasser som ikke er i bruk skal komme medlemmene til gode og gi de med gamle leieretter en rimelig kompensasjon når plassene blir overdratt til andre.

Denne ordningen vil vare til 31/12-2025

Se referatet fra årsmøtet.

Hummerfiske og teiner.

Hummerfisket er i gang og i den forbindelse henstiller vi til alle som setter ut teiner om å bruke sunn fornuft i henhold til plasseringen.

Det er kommet inn klager på teiner som ligger rett bak båtplassene.

Havnesjefen