Nytt forsøk på tyveri fra havna

På morgenen fredag 13. januar ble det gjort et nytt forsøk på tyveri av en båt på henger fra Vindfangerbukta. Denne gangen ble tyveriet mislykket, men vi vil likevel oppfordre alle som har båt på henger i havna om å sikre dette så godt som mulig.

Låneplass i VB for sommersesongen 2023 – frist var 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2023 gikk ut 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Du finner link til søknadsskjemaet bak denne linken (link fjernet siden søknadsfristen er passert).
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2023. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din sommeren 2023.

Dugnad lørdag 24. september

Vi er avhengige av medlemmenes innsats for å kunne holde havna vår og områdene rundt i god stand. Derfor må vi ha et par dugnader i året der alle medlemmer er velkomne til å bidra.
Neste dugnad er lørdag 24. september, og vi har følgende oppgaver på lista:

  • Montere stoppekraner på vannet i ytre havn
  • Klipping av gress
  • Beskjæring av trær og busker. Dette må gjøres i hele området og vi har fått lånt en stor fliskutter. Det er fint om noen kan ta med egen motorsag, bensindrevet kantklipper eller annet utstyr som kan være til nytte.
  • Rense og rydde opp rundt gamle fortøyningsringer og pullerter som finnes i havna. Eventuelt behandle disse.
  • Ruffen vil ha godt av en rundvask inne. Om noen føler seg kompetent til dette så er det bare å dukke opp.

    Vi satser på fint vær og starter opp kl 09:00.

Det serveres mat og drikke på Ruffen kl 12:30