Dugnad lørdag 24. september

Vi er avhengige av medlemmenes innsats for å kunne holde havna vår og områdene rundt i god stand. Derfor må vi ha et par dugnader i året der alle medlemmer er velkomne til å bidra.
Neste dugnad er lørdag 24. september, og vi har følgende oppgaver på lista:

  • Montere stoppekraner på vannet i ytre havn
  • Klipping av gress
  • Beskjæring av trær og busker. Dette må gjøres i hele området og vi har fått lånt en stor fliskutter. Det er fint om noen kan ta med egen motorsag, bensindrevet kantklipper eller annet utstyr som kan være til nytte.
  • Rense og rydde opp rundt gamle fortøyningsringer og pullerter som finnes i havna. Eventuelt behandle disse.
  • Ruffen vil ha godt av en rundvask inne. Om noen føler seg kompetent til dette så er det bare å dukke opp.

    Vi satser på fint vær og starter opp kl 09:00.

Det serveres mat og drikke på Ruffen kl 12:30