Låneplass i VB for sommersesongen 2024 – frist 1. mars

Medlemmer i VB uten fast båtplass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2024 var 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.

Søknadsfristen er nå utløpt.