Tilbakekjøp av leieretter der det ikke er betalt innskudd til VB.

I årmøtet 2023 ble styret gitt anledning til å kjøpe tilbake gamle leieretter hvor innskuddet var betalt til Frogn kommune. Ett tilbakekjøp blir kompensert med 40% av dagens salgspris.

Bakgrunnen for dette vedtaket er at plasser som ikke er i bruk skal komme medlemmene til gode og gi de med gamle leieretter en rimelig kompensasjon når plassene blir overdratt til andre.

Denne ordningen vil vare til 31/12-2025

Se referatet fra årsmøtet.

Hummerfiske og teiner.

Hummerfisket er i gang og i den forbindelse henstiller vi til alle som setter ut teiner om å bruke sunn fornuft i henhold til plasseringen.

Det er kommet inn klager på teiner som ligger rett bak båtplassene.

Havnesjefen

Opplag på land og i vann vinteren 2023/2024

Vinteropplag på land
Høstens fellesopptak for vinteropplag på land ved Spuntveggen og på trafoplassen vil foregå 16, 23, og 30 september.
Fellesopptaket er nå fullbooket.
Opptak utenom fellesopptakene avtales direkte med Eriksenkran T. 957 20 092.

Vinteropplag ved Ruffen.
Grunnet byggearbeidene utenfor Heithmann er antall plasser ved Ruffen begrenset. Tildeling av disse plassene vil derfor skje etter ansiennitet. Plassene er for båter som er for store/tunge til å benytte plassen ved Spuntveggen eller trafoplassen. Fristen er utløpt.

Skjema: Søknad om opplag utenfor Ruffen

Vinteropplag på vann
Dersom du ønsker å ha båten ute i vinter må du fylle ut vedlagte kartleggingsskjema.
Dette gjelder også båteiere i ytre havn som ønsker å ligge ute i vinter. Fristen er utløpt.

Skjema: Kartleggingsskjema for vinterplass i indre havn