Vellykket gjennomføring av årsmøtet 1. mars

Årsmøtet ble gjennomført med 41 deltakere der 38 var stemmeberettiget. I tillegg var det tre som møtte med fullmakt.
Referatet legges ut så snart det er signert, men det kan nevnes at vår «formann» nå har blitt «leder», at innskuddene skal indeksreguleres og at det vil tillates fortøyning med hekken inn til brygga i ytre havn. Det siste er en prøveordning sommeren 2019.

Ordstyrer, leder, kasserer og sekretær
Interesserte møtedeltakere