Innkalling til Årsmøte 2019

Alle medlemmer i VB inviteres med dette til årsmøte i rådhuset i Frogn kommune fredag 1. mars kl 19. Adressen er Rådhusveien 6, 1440 Drøbak. I tillegg til dette innlegget har alle medlemmer med registrert epost-adresse og mobiltelefon mottatt epost og/eller SMS med link til PDF-versjon av innkalling og årsberetning

Vi håper på stort oppmøte og forsøker oss i år med å registrere oppmøtet slik at det ikke kan oppstå uklarheter om hvem som er stemmeberettiget.

Etter årsmøtet flytter vi oss som tidligere år til Ruffen for sosialt samvær i Ruffen og enkel servering.