Hvordan fortøye i havna

Flytebrygger tar skade av mangelfull eller feilaktig fortøyning. VB kan spare vedlikeholdsutgifter dersom jobben gjøres riktig. Flytebryggene beveger seg opp og ned med bølger og tidevann, noe som gjør det viktig å fortøye stramt. For mye slakk fører til sliteskader på båt og brygge. I kraftig vind og sjø kommer båter med slakk i fortøyningene i bevegelse. Dermed utsettes både utriggere, beslag og båt for store påkjenninger som er uheldig på sikt. Båten skal fortøyes slik at den ligger stabilt på båtplassen. Båten skal ikke kunne bevege seg så mye at den «gnager» mot bommer eller brygge.
Her er noen tips og råd om fortøyning av båt i flytebryggeanlegg fra Norske Bryggeprodusenters Forening (NBPF). Se flere detaljer bak denne linken til NBPF sine sider.

  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug og to fortøyninger akter. Tyngre, større båter og båter på mer utsatte plasser (ytre havn) må bruke spring for å hindre bevegelse i lengderetning (begge sider ved behov). Tau og gummidempere må ha
    tilstrekkelig dimensjon i forhold til båtens størrelse , tyngde og vindfang.
  • Fortøy båten slik at den med stramme fortøyninger ligger ca 40 cm fra brygga og sentrert i båsen.
  • Bruk tilstrekkelig antall fendere på hver side av båten.
  • Det anbefales ikke å benytte sjakler i enden av fortøyningstauet for innfesting i utriggerne. Sjakler og lignende skader overflatebehandlingen på stålet og fører til rustdannelser over tid. Bruk tauverk og pålestikk. Tre tauet to ganger igjennom øyet for å begrense slitasjen på det.
  • Sjekk alltid båtens fortøyninger før varslet uvær og etter at uværet er over.
  • Sjekk gjerne nabobåtene og gi beskjed hvis noe ikke er helt som det bør være.

Sommeren står endelig for tur og VB ønsker dere en fantastisk båtsesong i 2019. Vi håper at vi slipper unna det verste været, men ønsker å være forberedt dersom det skulle komme.

God båtsommer!
Hilsen Havnesjefen.