VB har ikke noe Færder-arrangement i år

VB har kultur for å arrangere «åpent hus» i og ved Ruffen under de årlige Færderseilasene. Dette lar seg dessverre ikke gjennomføre i 2021, og årsaken er selvfølgelig den pågående koronapandemien.
Vi kommer sterkere tilbake!