Gatebelysningen på Bergholmen er avslått

VB har blitt informert fra Forsvarsbygg om at gatebelysningen ute på Bergholmen ikke er forskriftsmessig slik det er i dag.
Det er uisolerte strekk mellom stolper, og lampene tilfredsstiller heller ikke påkrevet tetthetsgrad (IP44 eller bedre).
Vedlikehold av belysningen der ute når dessverre ikke opp i prioriteringene til Forsvarsbygg. Derfor koples disse nå fra strømnettet, frem til ny belysning eventuelt kommer på plass.