Utlånsplasser sommeren 2021

Det er stor etterspørsel etter låneplasser i år. Vi håper derfor at alle som av forskjellige grunner ikke skal benytte plassen sin gir beskjed om dette til Havnesjefen på mail så snart som mulig. Disse leies da videre ut til våre medlemmer som ikke har fast plass, og utleier får tilbake leiebeløpet for sesongen. Husk å sende med kontonummer for tilbakebetaling av leie. Det er ikke tillatt å leie ut egen plass annet enn gjennom VB.

Her er utdrag av reglement for båthavna:
§4 Registrering og plassbytte:
Alle båter som er tildelt båtplass i havnen skal være registrert på båtplassleiers navn. Når en båt som ligger på fast plass eies av flere (sameie), skal den av eierne som er tildelt plassen også være den som båten er registrert og forsikret på. Eierforholdet skal kunne dokumenteres. Båtplassleier kan ikke fremleie eller legge annen båt på båtplassen enn den som medlemmet har lagt inn i medlemsregisteret.
Plassbytte kan ikke finne sted uten havnesjefens tillatelse. Midlertidig ledige plasser disponeres av VB til låneplasser eller gjesteplasser.