Måling av strømforbruk i Vindfangerbukta

Årsmøtet ga i fjor styret i oppdrag å finne en bedre løsning enn dagens for fakturering av strømforbruk på båtplassene.
Det har i vinter blitt målt strømforbruk på plassene på H-brygga. Disse blir avlest nå i mars, og neste gang i oktober.
I ytre havn vil det fra i år bli registrert strømforbruk i sommersesongen, og disse blir avlest i oktober.
Dette gjøres for å få til en mer rettferdig fordeling av strømkostnadene slik at man betaler for det man har brukt.
På strømsøylen nærmest plassen din vil det stå merke med båtplassnummeret ditt ved det uttaket du skal bruke. Det er viktig at rett uttak benyttes for å få en riktig avlesning.
Ved eventuelle uklarheter så ta kontakt med Havnesjefen.