Saker til årsmøtet 2019

I vedtektene til Vindfangerbukta Båtforening står det:

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes skriftlig til styret innen 15. januar i årsmøteåret. 

Husk å sende inn saker til styret@vindfangerbukta.com dersom du har en sak du ønsker å ta opp.