Låneplass i VB for sommersesongen 2019 – søknadsfrist gikk ut 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2019 er 1. mars.

Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.

Du finner søknadsskjemaet her (søknadsfristen gikk ut 1. mars)

Vi oppfordrer samtidig alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2019. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.