Vellykket dugnad lørdag 5. september

Det var hele 35 medlemmer som stilte opp på dugnaden. Av oppgavene som ble utført kan nevnes:
* Dekket på gangbrua fra Spuntveggen til Boblebua ble revet
* Boblebua ble malt
* Deler av låven på Trafotomta ble malt
* Brygger ble skrapet
* Ankiplassen ble ryddet
* Undervegetasjon i området ble fjernet

Tusen takk til alle som møtte opp!