Rehabilitering av Militærbrygga / G-brygga

Frem mot nyttår vil vi rehabilitere den gamle trebrygga innerst på G-brygga. Dette er helt nødvendig da brygga er i dårlig forfatning. Vi ønsker å utbedre den nå, mens vi ennå kan planlegge gjennomføringen.
Dette har vært planlagt og er budsjettert gjennomført i 2021.
Den nordre delen av Militærbrygga vil bli revet og erstattet med ny flytebrygge i forlengelsen av G brygga sørover. Resten av trebrygga vil i all hovedsak bli bygget opp på nytt etter dagens standard.
I forbindelse med prosjektet vil det tidvis være noe vanskeligere og komme til båtene og det vil også være en liten periode uten strøm.
Vi vil prøve å kommunisere tider for dette så godt som mulig til de berørte båteierne.
Oppstart av prosjektet er satt til 8. november og skal etter planen være ferdig før jul. Arbeidet blir utført av Drøbak Marineservice og deres underentreprenører.
Vi håper på forståelse for at det kan bli noen utfordringer i byggeperioden, men ser frem til å kunne bruke den nyreparerte brygga