Referat fra årsmøtet 2021

Fredag 3. september fikk vi endelig avholdt årsmøtet for 2021. Det kom 30 personer der 28 hadde stemmerett og det var to fullmakter.
Her er link til referatet.
Det er verdt å nevne tre av vedtakene:
– VB kommer til å undersøke muligheten for å bygge en molo på sørsiden av ytre havn
– Avtalen med Forsvarsbygg om leie og bruk av søndre del av Bergholmen kommer ikke til å bli fornyet
– En ny modell for prising av båtplasser ble vedtatt. Fra 2022 vil VB fakturere sommerleie og vinterleie separat. Prisen for å ligge på sjøen om vinteren vil bli den samme som prisen for å ligge på land.