Rabatt på båtelektronikk

VB er medlem i Oslofjorden Båteierunion. Gjennom dette har medlemmene i VB tilgang på innkjøpsavtalene som Båteierunionen forhandler frem. Nå kan vi benytte oss av en rabattavtale med FARCO på båtelektronikk. Her er link til oppslag på Oslofjorden Båteierunion sine hjemmesider.