Nå er det mulig å gå ut på G-brygga igjen

Nå er det igjen mulig å komme til båtene som ligger ute på G- og E-bryggene via en midlertidig gangvei fra plattingen ved C-brygga.