«Måkejagere» montert i ytre havn

Det har vært et problem at strømsøylene i ytre havn har blitt «griset ned» av fugl. Vi har derfor montert «måkejagere» på alle strømsøylene i ytre havn. Ikke bruk disse til å henge fra dere tauverk, fendere eller lignende!