Låneplass i VB for sommersesongen 2022 – søknadsfristen var 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2022 er 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Søknadsskjemaet er nå fjernet.
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2022. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din sommeren 2022.