Låneplass i VB for sommersesongen 2021 – søknadsfristen var 1. mars

VB har en ordning der medlemmer uten fast plass kan søke om låneplass for en sommersesong om gangen. Søknadsfristen for sommersesongen 2021 var 1. mars.
Tildeling av tilgjengelige låneplasser skjer innen 1. mai.
Søknadsskjemaet er nå stengt for tilgang.
Vi oppfordrer alle med fast plass om å varsle VB så tidlig som mulig dersom de planlegger å ikke benytte plassen sommeren 2021. Send e-post til styret@vindfangerbukta.com hvis du ikke skal benytte plassen din neste sommer.