Årsmøtet 2020 er avholdt

Det var 42 stemmeberettige som møtte til årsmøtet. Møtet var preget av konstruktive innlegg fra medlemmer, og valget ble gjennomført ved at valgkomiteens innstilling ble klappet gjennom. Her er PDF-versjon av innkalling og årsberetning.
Etter årsmøtet flyttet vi oss som tidligere år til Ruffen for sosialt samvær og enkel servering.

Gammel og ny leder
Rune takkes av og Erik overtar